Veilig leven en werken

Het leven lacht je toe, dat kan alleen als je er positief aan blijft werken!

Public Safety Innovation BV is de werkmaatschappij van Jan Otten waarmee hij faciliteert, onderneemt, adviseert, co-creëert, innoveert, ondersteunt, stimuleert, organiseert om initiatieven voor een veilige leef- en werkomgeving echt te laten werken.


Maatschappelijke veiligheid


Human Centered Design

"Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid en dus een activiteit van iedereen."

Sociale veiligheid

Opinie

Sociale innovatie voor veiligheid is een intrigerend onderwerp en concentreert zich meestal op besef en bewustwording. Waarbij mensen en groepen mensen worden aangesproken op positieve veiligheid of op de gevaren van onbezorgd gedrag. Veelal aangespoord en georganiseerd door de "What is in it for me" vraag. Alle mensen die wonen, werken en recreëren in een bepaalde omgeving zijn degene die kunnen werken aan een "Safe & Sound society". Dat is gemakkelijk gezegd daar dien je ook wat voor te doen. Ga op pad en vraag wat mensen beweegt, maak hier gebruik van de Human Centered Design methode. Maak een vergelijking en denk aan een schone stad, die niet alleen gemaakt wordt door de vuilnisophalers, maar vooral door de mensen zelf, die hun huizen en tuinen bijhouden. Sociale veiligheid creŽer je o.a. door het "design out Crime" denken van social designer Professor Kees Dorst. Zie hier link naar een filmpje van hem: Film Kees Dorst.

Kennisdeling

Maatschappelijke veiligheid en mijn rol:

Innoveren

De innovative maatschappelijke veiligheidsuitdaging is het vinden van de balans tussen bezorgdheid en onbezorgdheid als persoon en in je sociale omgeving. De methodiek van Human centered design helpt daarbij, download hiervoor de Human Centered Design Kit. Veiligheid lijkt een vanzelfsprekendheid maar is dat niet, ik heb dat eens uit proberen te leggen in een lezing in Ahoy Rotterdam. Met een plaatje, we kunnen het doel niet dichtspijkeren want dan hebben we geen wedstrijd meer. Zo is het ook in onze maatschappelijke veiligheid, voortdurend de balans vinden, onze risico's kennen en onze aannames controleren.

Mijn ervaring

Bij het invoeren van technologische innovaties hanteer ik vaak het T4 model, waarbij operationele excellence voorop staat. Vele projecten heb ik begeleid bij diverse bedrijven, overheden en gemeenten die er hebben toe geleid dat er mooie innovatieve oplossingen zijn gecreëerd die de maatschappelijke veiligheid hebben bevorderd. Hiervoor continu de aandacht vragen en vestigen en contacten leggen, als ook lezingen geven, voortrekkersrollen naar je toe trekken. Winnaar Social Innovation Award 2010, zie krantenartikel. Werkend vanaf 2013 voor het DITSS voor het stimuleren van innovaties voor veiligheid. Voortrekker Nationale Veiligheids Agenda 2015 op het gebied van Sociale Innovatie en Anomalie detectie, alsook deelnemend in de raad van advies van The Hague Security Delta.
Crisis / incident management

Ramp - crisis

"De mens is de oorzaak van elke ramp"

Cynefin model

Opinie

Geen enkele crisis is dezelfde. Voorheen werden oorzaken van rampen toegewezen aan natuur, techniek en de mens. De ontbossing, de milieuvervuiling, het ontginnen van fossiele stoffen, de bevolkingsgroei, de migratie naar steden en naar de zee zijn menselijke acties, die oorzakelijk zijn voor rampen. Elke crisis vraagt om een aanpak die rekening houdt met de omgeving, de beschikbaarheid van materialen en mensen en de kundigheid van de hulpverleningsdiensten. Het Cynefin model (zie afbeelding hiernaast) van Lord Snowdon met de bewerking van Prof. Simon French en mijzelf is een goede leidraad voor een indeling in 4 soorten crises en te gebruiken is als kapstok voor een gedegen crisis aanpak.

Door verkeerde aannames, slechte communicatie en onbegrip worden in de aanpak van crises vaak fouten gemaakt wat weer leidt tot domino-effecten met opstapeling van aanpassingen. Preventief kan veel voorkomen worden wanneer de crisis-hulpdiensten op eenzelfde manier zijn georganiseerd (zoals in het Incident Command System), waardoor eenduidige rolverdelingen ontstaan voor alle betrokken dus ook gemeente en defensie. Hierdoor kunnen verbeterde professionele afspraken gemaakt worden en kan er beter worden samengewerkt. Ook met buitenlandse hulpverleners, want die zijn veelal ook georganiseerd als het Incident Command System.

Kennisdeling

Crisismanagement en mijn rol:

Innoveren

Door de beschikbaarheid van steeds meer data, het eenvoudig vervaardigen van apps en de voortdurende beschikbaarheid van draadloze netwerken wordt aan hulpverleningsdiensten en overheden informatie ter hand gesteld die enorme mogelijkheden op diverse gebieden o.a.:

 • Patroonherkenning in de aanpak van incidenten uit de data van voorgaande incidenten;
 • Voorspellen van mogelijke incidenten;
 • (Geo)Informatie over gebouwen, gebieden en gevaarlijke stoffen;
 • Delen van informatie met social media;
 • Vernieuwende publiek private samenwerking constructies;
 • Uitbreiding communicatie mogelijkheden met iedereen.

Mijn ervaring

Sinds 1993 ondernemend in veiligheid door introductie van call-out systemen, crisis management systemen, gegevens uitwisseling systemen. Aan de wieg van vele oplossingen o.a.: Communicator, Gaos, QuickAlert, Bot-mi, EIS-win, Incident Master, DigiMak. Mede bedenker software inrichting nationale crisismeldkamers van Nederland (NCC), Denemarken en Zuid Korea.
Wereldwijd lezingen geven over het gebruik van ICT in crisis management als ondernemer, als lid TIEMS, als NATO-speaker, als voorzitter ISCRAM summerschool, als oprichter/bestuurder van SIVV en als adviseur van het DITSS.
Veiligheid en digitalisering

"Een wereld zonder grenzen, regels, wetten, normen en waarden."

cybercrime

Opinie

Internet, draadloze netwerken, cloudcomputing, big data, social media geven vele nieuwe mogelijkheden. Deze virtuele wereld vraagt veel veiligheidsattentie. Denk dan niet alleen aan de cyberaanvallen zoals op bovenstaande kaart met cyber aanvallen. Denk dan ook aan privacy, aan afhankelijkheid, aan informatie die terechtkomt en zo misbruikt kan worden, aan de complexiteit waardoor we niet meer weten wie / wat /waar. De internet snelweg heeft ons heel veel opgeleverd en geeft ontzettend veel mogelijkheden maar de kwetsbaarheid voor de maatschappelijke en economische veiligheid is groot. Iedereen heeft informatie nodig om juist te kunnen navigeren in het leven, daarvoor pleit ik voor een brede gedegen aanpak voor de veiligheid van internet en ook voor curating van informatie. Voor dit laatste heb ik in 2012 een pleidooi geschreven over curating. Klik hier voor het artikel: Curating informatie voor veiligheid.

Kennisdeling

Informatie die helpt bij onderzoek:

Innoveren

De innovatie in veiligheid en digitalisering zijn op twee fronten in te zetten: Defensief
De continue cyber aanvallen van hackers kunnen bedrijven, bankwezen, kennisinstituten en samenleving ontwrichten. De beveiliging van informatie is een prioritair issue en dient met vereende krachten innovatief aangepakt te worden. Dat kan zowel Defensief als Offensief:
Defensief:

 • Opleidingen voor o.a. Cyber Information Security Officers dient op een hoger plan te komen waarbij intensieve kennis innovatie nodig is;
 • Veiligheid en betrouwbaarheid brengen in de risico's in kritische infrastructuren;
 • Onderzoek naar mogelijkheden om het verkeer op de internetsnelweg te kunnen regelen;
 • Bewustwordingsproces bij de gebruikers van internet over nodige onveilige zaken.

Offensief
Maak gebruik van de intentie van de meeste internetgebruikers die vooral internet zien als hulpmiddel voor kennisoverdracht. Lees het artikel van mijn hand in het blad Idee Wat is Waar. Werk serieus aan curating van informatie!

Mijn ervaring

Tijdens een geheime militaire conferentie in Phoenix Arizona in 2005 (alwaar ik spreker was) werd een presentatie gegeven door het Pacific Northwest National Labarotary. Daar werd een presentatie gegeven van 3D visuele data analyse en ik was daar erg van onder de indruk. Een nieuwe manier om uit big data veel informatie te vergaren. Dat bracht me ertoe de producten van het lab naar Europa te brengen n.l.: Starlight en In-spire. Met deze virtuele analyse technieken heb ik een aantal high impact crime onderzoeken uitgevoerd, die bijzondere resultaten opleverden. (geheimhouding)
Strijd tegen onveiligheid

Strijd tegen onveiligheid

"Ga geen wedstrijd aan die je niet kunt winnen" (Sun Tzu)

Misdaadbestrijding

Opinie

De specialisten in de strijd tegen onveiligheid voeren een ongelijke strijd, zij zijn in ondertal. Veiligheid verdedigen is geworden tot het pareren en beheersen van onveiligheidsaanvallen. Helaas beseffen we dit te weinig wat mij in 2012 noopte tot het schrijven van een artikel: De politie afschaffen of anders inregelen. High Impact Crime is een probleem waar de samenleving balans in dient te brengen om bezorgd en ook weer onbezorgd te kunnen leven. Willen we werkelijk verandering brengen zullen we de samenleving dienen te mobiliseren.

Kennisdeling

Informatie in de strijd tegen onveiligheid, mijn rol:

Innoveren

Er is zoveel kennis en kunde en de strijd tegen High impact crime is een motiverend onderwerp wat iedereen aangaat. Daartoe heb ik de succesvolle veiligheidsatelier methodiek bedacht om kennis en kunde samen te brengen voor het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Op de website veiligheidsatelier.nl ziet u de innovaties oplossingen voortgekomen uit deze methode. In 2016 wordt door het DITSS opnieuw het Veiligheidsatelier Brabant 2016 georganiseerd. Tevens probeer ik door het Triple-Helix verbinden steeds nieuwe projecten van de grond te trekken die in kern een goed idee zijn maar power en netwerk nodig hebben.
Bekijk: Innovatie bezien door Steven Johnson
De Europese Commissie heeft mij begin 2016 gevraagd als expert voor het evalueren en waarderen van Horizon 2020 SME projecten op het gebied van Safety en Security dit doe ik sindsdien ongeveer 24 dagen per jaar.

Mijn ervaring

Sinds mijn start als ondernemer in veiligheid ben ik steeds drijvend bezig geweest om oplossingen te zoeken voor onze onveiligheidsproblemen. Mijn hulp bij SMS-alert en het technisch bedenken van Burgernet, als ook de uitvinding van SafeCity zijn kenmerkend. Vele plannen zijn ontsproten zoals FireBee, HopSecure, Graag op straat, Brabant Veilig 2.0, The Anonymous Withness Box sommige zijn nooit uitgevoerd maar hebben zeker geleid tot aandachtverandering. Mijn bedrijven hebben de eerste veiligheidscongressen georganiseerd in 1995 en in bijna elke meldkamer van Nederland stond een call-out systeem voor snelle interventie. Ik ben ook de mede oprichter van de Stichting Innovatie voor Veiligheid, wat er toe leidde dat ik gevraagd werd mijn expertise binnen te brengen bij het Dutch Institute for Technology, Safety & Security als adviseur ondernemerschap en innovatie.
Faciliteren en stimuleren

Luisteren, begrijpen, adviseren, uitvoeren

"Als het stormt, bouwen sommigen een schuilplaats en anderen een windmolen."

Probeer buiten je kolom te denken

Opinie:

De timmerman die alles maakt van hout en spijkers, de metselaar die denkt in stenen en cement. Hoewel we allemaal op school een algemene vorming hebben gekregen, zijn we allen een eigen richting in gegaan en hebben we een functie verworven in je omgeving. Zoals je altijd kind blijft van je ouders en je zo ook bijna altijd blijft gedragen, zijn we in ons beroep ook vaak in kolomdenken terecht gekomen. De politieman die veiligheid denkt te creŽren door boeven op te pakken en de brandweer die dat doet door te blussen. (kort door de bocht) We noemen dit kolomdenken maar het is eigenlijk fuikdenken. Een kolom heeft een opening aan het begin en eind toch zie je dat je vastloopt en steeds meer verkrampt in je kolom. Hoe kom je daar uit? Het belangrijkste is de verbinding te zoeken en een stap terug doen. Jouw waarheid is jouw waarheid in jouw perspectief. Ga samenwerken in een triple-helix verbinding en begrijp wat de basis is van iemands oordeelvorming, begrijp de doelen van de ander. Een wetenschapper vindt het onderzoek belangrijk, de ondernemer de oplossing en het geld en de overheid vindt een samenleving zonder wanklanken belangrijk. Bekijk hier mijn weergave hiervan: Triple-helix innoveren.

Kennisdeling

Onderwerpen onder de aandacht

 • Ik laat me hier o.a. inspireren door Jeff de Graff. Op linkedin publiceert hij artikelen over innoveren;
 • Mijn college voor een Minor conflictbeheersing aan Avans Hogeschool 2016 lezing;
 • Mijn college voor een Minor innovatie in veiligheid aan Universiteit Twente 2013 lezing.

Innoveren

Innoveren begint meestal bij het zoeken van de vraag achter de vraag. Zonder ballast vrij proberen te denken. De laatste jaren heb ik gemerkt dat ieder wel een mening heeft over een vraagstuk en dat ieder daar wel een eigen beeld heeft van een mogelijke oplossing. Zo is in 2013 de uitvraag veiligheid Tilburg ontstaan. Pak een vraagstuk en nodig bedrijfsleven, kennisinstellingen, eenieder die geÔnteresseerd is uit en ga samen werken aan een oplossing. Dit heb ik in een methodiek verpakt. Zie hier een film van de uitvraag. Later is deze uitvraag Het Veiligheidsatelier geworden, waar zeer veel innovatieve oplossingen zijn ontkiemd uit diverse veiligheidsvraagstukken: lees meer op de website van het Veiligheidsatelier.

Mijn ervaring

Toen ik ondernemer was en ik een gesprek met een ambtenaar had, bekroop me het gevoel dat de ambtenaar bang was dat ik hem iets wilde verkopen. Nadat ik in 2011 mijn bedrijven verkocht had, was diezelfde ambtenaar heel amicaal en sprak honderduit. Dit soort vooroordelen hebben we allemaal, en is ook begrijpelijk. Door het organiseren van allerlei innovatie-ateliers heb ik gemerkt dat we best willen delen met elkaar als we hetzelfde doel voor ogen hebben.
Ondernemen en besturen

Ondernemen

"Je kunt niet managen, wat je niet kunt meten."

Handen uit de mouwen steken

Opinie:

In de oneliner onder het logo staat: Veiligheid zekeren door beheren veronderstellingen. In de maatschappij nemen we veel risico's omdat we denken dat zaken goed geregeld zijn. Dat is een gevaar voor de maatschappij, dat geldt ook voor het runnen van een onderneming. Zorg dat je weet wat je gaat managen. bepaal de zekerheden en de onzekerheden. Een bestuurder of ondernemer kan niets met "misschien". Ondernemen betekent duidelijke doelen stellen en zaken aanpakken. Gaan voor gouden medailles en daar contentieus naar toe werken voor elke organisatie en elk projectaanpak. Maar eerst beschouwen en de wezenlijke fundamenten van het bestaan van de organisatie of het project in kaart brengen, meestal via mindmapping. Niet op kantoor zitten en van bovenaf in theorie mooie verhalen opstellen, met de voeten in de klei en naar buiten gaan en communiceren, vooral met hen die het aangaat.

Kennisdeling

Informatie om over na te denken:

Innoveren

Zorgen voor een duidelijk beeld waar je naar toe wilt en zet dat op één A4. Gebruik hiervoor bekende reeds goed onderbouwde modellen o.a. het Business Canvas Model van de website canvanizer.com. Zoek de uitdagingen op en neem niet genoegen met halve antwoorden.

Mijn ervaring

In mijn carrière heb ik diverse ondernemingen zelf opgericht zoals o.a.; SafeCity, Respond, NMA-Ecom, NMA automatisering (nu KNNS Business Solutions), OCSB, ESLAN automation, Compinfo met kantoren in heel Nederland en in België en Duitsland. Met deze bedrijven met grote en kleine klanten gewerkt in automatisering, incidenten en crisismanagement, financieel management in vele sectoren, zoals o.a.; transport, veiligheid, chemie, energie, defensie, justitie.
Sinds 2011 heb ik me meer gericht op advies aan ondernemers, verbinden van de 3 O's Onderwijs, Overheid en Ondernemingen om van daaruit nieuwe energie op te wekken.