Veilig leven en werken

Public Safety Innovation BV is de werkmaatschappij van Jan Otten waarmee hij faciliteert, onderneemt, adviseert, co-creëert, innoveert, ondersteunt, stimuleert, organiseert om initiatieven voor een veilige leef- en werkomgeving echt te laten werken.

Het leven lacht je toe, dat kan alleen als je er positief aan blijft werken!


Maatschappelijke veiligheid

Human Centered Design

Opinie

Sociale innovatie voor veiligheid is een intrigerend onderwerp en concentreert zich meestal op besef en bewustwording. Waarbij mensen en groepen mensen worden aangesproken op positieve veiligheid of op de gevaren van onbezorgd gedrag. Veelal aangespoord en georganiseerd door de "What is in it for me" vraag. Alle mensen die wonen, werken en recreëren in een bepaalde omgeving zijn degene die kunnen werken aan een "Safe & Sound society" en daarvoor hebben we de Human Centered Design methodieken voor nodig. Ga op pad en vraag wat mensen beweegt. Denk hierbij aan een schone stad die niet gemaakt wordt alleen door de vuilnisophalers maar vooral ook door de mensen zelf die hun huizen en tuinen bijhouden.
Laat u hierin o.a. leiden door het "design out Crime" denken van social designer Professor Kees Dorst, zie hier link naar een filmpje van hem: Film Kees Dorst.

Innoveren

De balans vinden tussen bezorgdheid en onbezorgdheid als persoon en in de community is een innoverende uitdaging. De methodiek van Human centered design helpt daarbij, download hiervoor de Human Centered Design Kit.
Veiligheid lijkt een vanzelfsprekendheid maar is dat niet, ik heb dat eens uit proberen te leggen in een lezing in Ahoy Rotterdam. We kunnen het doel niet dichtspijkeren want dan hebben we geen wedstrijd meer. Zo is het ook in onze maatschappelijke veiligheid, voortdurend de balans vinden, onze risico's kennen en onze aannames controleren.
Dat is de innovatie uitdaging.

Kennisdeling

Maatschappelijke veiligheid extra info:

Ervaring

Invoeren van technologische innovaties hanteer ik vaak het T4 model waarbij operationele excellence voorop staat. Vele projecten heb ik begeleid bij diverse bedrijven, overheden en gemeenten die er hebben toe geleid dat er mooie innovatieve oplossingen zijn gecreëerd die de maatschappelijke veiligheid hebben bevorderd. Hiervoor continu de aandacht vragen en vestigen en contacten leggen, als ook lezingen geven, voortrekkersrollen naar je toe trekken. Winnaar Social Innovation Award 2010, zie krantenartikel . Voortrekker Nationale Veiligheids Agenda 2015 op het gebied van Sociale Innovatie en anomalie detectie, alsook deelnemend in de raad van advies van The Hague Security Delta.
Crisis / incident management

Cynefin model

Opinie

Geen enkele crisis is dezelfde. Elke crisis vraagt om een aanpak die rekening houdt met de omgeving, de beschikbaarheid van materialen en mensen en de kundigheid van de hulpverleningsdiensten. Het Cynefin model (zie afbeelding hiernaast) van Lord Snowdon met de bewerking van Prof. Simon French is een goede leidraad voor een indeling in 4 soorten crises en te gebruiken is als kapstok voor een gedegen crisis aanpak.

Door verkeerde aannames, slechte communicatie en onbegrip worden in de aanpak van crises vaak fouten gemaakt wat weer leidt tot domino-effecten met opstapeling van aanpassingen. Preventief kan veel voorkomen worden wanneer de crisis-hulpdiensten op eenzelfde manier zijn georganiseerd (zoals in het Incident Command System), waardoor eenduidige rolverdelingen ontstaan voor alle betrokken dus ook gemeente en defensie. Hierdoor kunnen verbeterde professionele afspraken gemaakt worden en kan er beter worden samengewerkt. Ook met buitenlandse hulpverleners, want die zijn veelal ook georganiseerd als het Incident Command System.

Innoveren

Door de beschikbaarheid van steeds meer data, het eenvoudig vervaardigen van apps en de voortdurende beschikbaarheid van draadloze netwerken wordt aan hulpverleningsdiensten en overheden informatie ter hand gesteld die enorme mogelijkheden op diverse gebieden o.a.:

 • Patroonherkenning in de aanpak van incidenten uit de data van voorgaande incidenten;
 • Voorspellen van mogelijke incidenten;
 • (Geo)Informatie over gebouwen, gebieden en gevaarlijke stoffen;
 • Delen van informatie met social media;
 • Vernieuwende publiek private samenwerking constructies;
 • Uitbreiding communicatie mogelijkheden met iedereen.

Kennisdeling

Bronnen, blogs en modellen:

Ervaring

Sinds 1993 ondernemend in veiligheid door introductie van call-out systemen, crisis management systemen, gegevens uitwisseling systemen. Aan de wieg van vele oplossingen o.a.: Communicator, Gaos, QuickAlert, Bot-mi, EIS-win, Incident Master, DigiMak. Mede bedenker software inrichting nationale meldkamers van Nederland (NCC), Denemarken en Zuid Korea.
Wereldwijd lezingen geven over het gebruik van ICT in crisis management als ondernemer, als lid TIEMS, als NATO-speaker, als voorzitter ISCRAM summerschool, als oprichter/bestuurder van SIVV en als adviseur van het DITSS.
Veiligheid en digitalisering

Opinie

Internet, draadloze netwerken, cloudcomputing, big data, social media geven vele nieuwe mogelijkheden. Deze virtuele wereld vraagt veel veiligheidsattentie. Denk dan niet alleen aan de cyberaanvallen zoals op bovenstaande kaart met cyber aanvallen. Denk dan ook aan privacy, aan afhankelijkheid, aan informatie die terechtkomt en zo misbruikt kan worden, aan de complexiteit waardoor we niet meer weten wie / wat /waar. De internet snelweg heeft ons heel veel opgeleverd en geeft ontzettend veel mogelijkheden maar de kwetsbaarheid voor de maatschappelijke en economische veiligheid is groot. Iedereen heeft informatie nodig om juist te kunnen navigeren in het leven, daarvoor pleit ik voor een brede gedegen aanpak voor de veiligheid van internet en ook voor curating van informatie. Voor dit laatste heb ik in 2012 een pleidooi geschreven over curating. Klik hier voor het artikel: Curating informatie voor veiligheid.

Innoveren

De innovatie in veiligheid en digitalisering zijn op twee fronten in te zetten:

 1. Defensief
  De continue cyber aanvallen van hackers kunnen bedrijven, bankwezen, kennisinstituten en samenleving ontwrichten. De beveiliging van informatie is een prioritair issue en dient met vereende krachten innovatief aangepakt te worden:
  • Opleidingen voor o.a. Cyber Information Security Officers dient op een hoger plan te komen waarbij intensieve kennis innovatie nodig is;
  • Veiligheid en betrouwbaarheid brengen in de risico's in kritische infrastructuren;
  • Onderzoek naar mogelijkheden om het verkeer op de internetsnelweg te kunnen regelen;
  • Bewustwordingsproces bij de gebruikers van internet over nodige onveilige zaken.
 2. Offensief
  Maak gebruik van de intentie van de meeste internetgebruikers die vooral internet zien als hulpmiddel voor kennisoverdracht. Lees het artikel van mij in het blad Idee Wat is Waar.

Kennisdeling

Informatie die helpt bij onderzoek:

Ervaring

Tijdens een geheime militaire conferentie in Phoenix Arizona in 2005 (alwaar ik spreker was) werd een presentatie gegeven door het Pacific Northwest National Labarotary. Daar werd een presentatie gegeven van 3D visuele data analyse en ik was daar erg van onder de indruk. Een nieuwe manier om uit big data veel informatie te vergaren. Dat bracht me ertoe de producten van het lab naar Europa te brengen n.l.: Starlight en In-spire. Met deze virtuele analyse technieken heb ik een aantal high impact crime onderzoeken uitgevoerd, die bijzondere resultaten opleverden. (geheimhouding)
Strijd tegen onveiligheid

SafeCity

Opinie

De specialisten in de strijd tegen onveiligheid voeren een ongelijke strijd, zij zijn in ondertal. Veiligheid verdedigen is geworden tot het pareren en beheersen van onveiligheidsaanvallen. Helaas beseffen we dit te weinig wat mij in 2012 noopte tot het schrijven van een artikel: De politie afschaffen of anders inregelen. High Impact Crime is een probleem waar de samenleving balans in dient te brengen om bezorgd en ook weer onbezorgd te kunnen leven. Willen we werkelijk verandering brengen zullen we de samenleving dienen te mobiliseren.

Innoveren

Er is zoveel kennis en kunde en de strijd tegen High impact crime is een motiverend onderwerp wat iedereen aangaat. Daartoe heb ik de succesvolle veiligheidsatelier methodiek bedacht om kennis en kunde samen te brengen voor het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Op de website veiligheidsatelier.nl ziet u de innovaties oplossingen voortgekomen uit deze methode. In 2016 wordt door het DITSS opnieuw het Veiligheidsatelier Brabant 2016 georganiseerd. Tevens probeer ik door het Triple-Helix verbinden steeds nieuwe projecten van de grond te trekken die in kern een goed idee zijn maar power en netwerk nodig hebben.
Bekijk: Innovatie bezien door Steven Johnson
De Europese Commissie heeft mij begin 2016 gevraagd als expert voor het evalueren en waarderen van Horizon 2020 SME projecten op het gebied van Safety en Security dit doe ik sindsdien ongeveer 24 dagen per jaar.

Kennisdeling

Informatie in de strijd tegen onveiligheid:

Ervaring

Sinds mijn start als ondernemer in veiligheid ben ik steeds drijvend bezig geweest om oplossingen te zoeken voor onze onveiligheidsproblemen. Mijn hulp bij SMS-alert en het technisch bedenken van Burgernet, als ook de uitvinding van SafeCity zijn kenmerkend. Vele plannen zijn ontsproten zoals FireBee, HopSecure, Graag op straat, Brabant Veilig 2.0, The Anonymous Withness Box sommige zijn nooit uitgevoerd maar hebben zeker geleid tot aandachtverandering. Mijn bedrijven hebben de eerste veiligheidscongressen georganiseerd in 1995 en in bijna elke meldkamer van Nederland stond een call-out systeem voor snelle interventie. Ik ben ook de mede oprichter van de Stichting Innovatie voor Veiligheid, wat er toe leidde dat ik gevraagd werd mijn expertise binnen te brengen bij het Dutch Institute for Technology, Safety & Security als adviseur ondernemerschap en innovatie.
Faciliteren en stimuleren in ondernemen en besturen

Handen uit de mouwen steken

Opinie

Ondernemen zit in mijn bloed en dat betekent duidelijke doelen stellen en zaken aanpakken. Gaan voor gouden medailles en daar contentieus naar toe werken voor elke organisatie en elk projectaanpak. Maar eerst beschouwen en de wezenlijke fundamenten van het bestaan van de organisatie of het project in kaart brengen, meestal via mindmapping. Niet op kantoor zitten en van bovenaf in theorie mooie verhalen opstellen, met de voeten in de klei en naar buiten gaan en communiceren, vooral met hen die het aangaat.

Innoveren

Zorgen voor een duidelijk beeld waar je naar toe wilt en zet dat op één A4. Gebruik hiervoor bekende reeds goed onderbouwde modellen o.a. het Business Canvas Model van de website canvanizer.com. Zoek de uitdagingen op en neem niet genoegen met halve antwoorden.

Kennisdeling

Informatie om over na te denken:

Ervaring

In mijn carrière heb ik diverse ondernemingen zelf opgericht zoals o.a.; SafeCity, Respond, NMA-Ecom, NMA automatisering (nu KNNS Business Solutions), OCSB, ESLAN automation, Compinfo met kantoren in heel Nederland en in België en Duitsland.
Met deze bedrijven met grote en kleine klanten gewerkt in automatisering, incidenten en crisismanagement, financieel management in vele sectoren, zoals o.a.; transport, veiligheid, chemie, energie, defensie, justitie.
Sinds 2011 heb ik me meer gericht op advies aan ondernemers, verbinden van de 3 O's Onderwijs, Overheid en Ondernemingen om van daaruit nieuwe energie te wekken.